Vodafone lobby – West City

Klient: Vodafone
Místo: Praha 5, Stodůlky
Rok dokončení: 2014
Fotograf: Jonáš Mlejnek

Projekt Vodafone Lobby byl spojen s kompletní relokací společnosti z původního sídla do nové budovy ve Stodůlkách. Ze strany Vodafonu zaznělo přání, aby vstupní lobby bylo navržené ve znamení nadějných zítřků a v duchu očekávání pozitivní etapy společnosti. Interiér měl nést rovněž odkaz toho, co jsme pro Vodafone za uplynulých 10 let vybudovali, a měli jsme tak navázat na předešlé projekty. Atypičnost prostoru vstupní haly je daná výškovým otevřením do 3 podlaží s celkovou výškou 12 m. Vnitřní severní strana je opticky propojena s dvěma podlažími pomocí ochozů, které nabízejí velkolepý pohled směrem do lobby. Fyzické propojení je řešeno pomocí eskalátorů. Jižní fasáda je v celé ploše prosklená. Využili jsme její orientace, která umožnovala pracovat s přímým slunečním osvětlením. Před fasádu jsme z interiérové strany zavěsili stínící paravány, vytvořené z drobně nalámaných větviček. Průchodem slunečních paprsků skrze strukturu větviček jsme docílili zajímavého nasvětlení interiéru. Pomocí kontrastů světla a stínů vržených na jednotlivé prvky interiéru vznikla jakási přirozená projekce, která se v průběhu dne mění. Grafické řešení podlahy navazuje na organický tvar recepčního pultu umístěného ve středu dispozice. Grafika vytváří barevné trajektorie obíhající kolem recepce a zvolené měřítko návrhu je přizpůsobené pohledům z ochozů. Zvolený materiál má vytvářet pocit něčeho měkkého, iluzi trávy či mechu. Recepční pult se tvarově odkazuje na námi dříve realizované projekty pro Vodafone. Tvar je inspirován logem společnosti. Její umístění ve středu dispozice vychází z rovnováhy mezi půdorysem a výškou prostoru. Všechny interiérové prvky kromě židlí, jsou navržené IO Studiem.