OSKAR LOBBY

Klient: Oskar Český mobil a.s
Místo: Vinohradská 168, Praha 10
Rok dokončení: 2004
Fotograf: IO Studio

Společnost Oskar měla zájem vytvořit prostor se silnou přítomností značky, který by reprezentoval úspěch firmy a zároveň byl prostorem přátelským a vlídně vítal své zaměstnance a návštěvníky při vstupu do společnosti. Nosná myšlenka výtvarného řešení vycházela z firemního loga, kterým je červený čtverec pootočený o 7 stupňů. Řešený prostor se nachází na konci vstupní pasáže, kterou vždy návštěvník při vstupu do lobby musí projít. Proto jsme hlavní kompozici návrhu soustředili na pohled z pasáže a prostor jsme řešili jako “divadelní scénu. Boční a stropní zavěšené skleněné paravány řazené rytmicky za sebou tvoří jakési kulisy jejichž hrany seřezané o 7 stupňů vytvářejí prostorovou iluzi natočeného čtverce, tedy loga společnosti, kterým návštěvní prochází. Solidnost a kvalitu značky jsme podpořili použitím těch nejkvalitnějších materiálů jako je sklo či leštěná nerez. Projekt vzniknul ve spolupráci s Liborem Lacinou a Elenou Lacinovou.