Altán pro Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze

Klient:  Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Místo: Provozně ekonomická fakulta ČZU. Kamýcká 129, Prague 6
Rok dokončení: 2017
Foto: Stanislav Bříza

Areál ČZU v Praze Suchdole byl zbudován v 60. letech 20. stol. a představuje výjimečnou ukázku architektonicko urbanistické a krajinářské tvorby. Ucelený komplex budov je postaven v jednotném arch. stylu neofunkcionalismu odkazujícího se na Baťovský funkcionalismus.

Na tento silný architektonický odkaz jsme chtěli navázat u všech našich realizací, které jsme od roku 2011-2017 měli příležitost pro PEF ČZU vytvořit. Předchozí dostavbou spojovacího a společenského objektu atria dokončenou v roce 2015 studenti získali přístup do severní části pozemku. Tento prostor jsme přizpůsobili pro účely pobytu studentů pomocí zahradních úprav a do středu zahrady jsme umístili námi navržený zahradní altán.

Pozemek jsme zahradnickmi úpravami proměnili na prostor, který slouží studentům jako oddychová oáza, kde mohou volně trávit čas mezi jedmotlivými přednáškovými bloky a rovněž slouží k reprezentativním účelům fakulty. Součástí tohoto řešení bylo rovněž navržení zahradního altánu, který urbanisticky a hmotově vymezuje řešený prostor zahrady a byl pro nás v celkové koncepci velmi důležitý, nebot výtvarně posouvá celkové architektonické řešení do současné polohy. Tvarové a materiálové řešení podesty altánu navazuje na architekturu námi navrženého atria, tedy na architekturu 60tých let min. stol. a podesta včetně schodiště je zrealizována z monolitického pohledového železobetonu. Organicky tvarovaný plášt realizovaný z proutěného výpletu se již odkazuje na aktuální architektonické proudy. Altán stojí na mistě původní strojovny VZT sloužící k chlazení přednáškového pavilonu. Z důvodu její příliš velké hlučnosti jsme přišli s nápadem opláštění strojovny zvukovým filtrem, který jsme z důvodu velkého rozměru tlumiče a vizuelního vzhledu VZT jednotek umístili do středové nohy altánu.

Druhotným čistě funkčním účelem altánu je vytvoření akustické bariéry pro stávající vnější chladicí jednotky příslušející k budově poslucháren PEF. Z toho důvodu byla navržena dvojice obvodových stěn zajištující rozdělení přísunu chladného a odvodu teplého vzduchu. Princip řešení spočívá v tom, že uvnitř vnitřní obálky jsou umístěny 3 chladící jednotky, které si odebírají chladný vzduch z meziprostoru mezi oběma obálkami a ohřátý vzduch vyfukují do vnitřního prostoru odkud stoupá volně vzhůru skrze akustické kulisy. Přívod chladného a odvod ohřátého vzduchu je opatřen akustickými tlumiči, které zamezují šíření hluku z provozu jednotek do okolí a altán tak lze využívat i v době provozu těchto jednotek bez jakéhokoliv omezení.