Školící středisko ekologické výchovy Hlavního města Prahy

Klient: MHMP
Místo: Praha 11, Háje
Rok dokončení: 2009

Školící středisko vzniklo rekonstrukcí objektu bývalé školní výtopny. Přáním klienta bylo navrhnout ukázkovou ekologickou a nízkoenergetickou vzdělávací budovu, která již svým vzhledem bude cíleně působit na myšlení obyvatel. Při návrhu jsme respektovali daný půdorysný tvar a snažili jsme se citlivým způsobem podřídit stávající budově. Protože jsme v ostatních částech budovy byli limitováni rozpětím stávajícího železobetonového skeletu, situovali jsme největší sál do nové přístavby. Výrazná střední spirálovitá část sálu vizuálně spojuje menší dvě hmoty učeben. Spojení venkovní zahrady schodištěm se zahradou střešní bylo pro nás zásadním úkolem. Venkovní schodiště dalo celé stavbě expresivní a dynamický výraz. Výchovně vzdělávací program tak může probíhat souběžně uvnitř i venku a studenti budou mít možnost celý prostor objektu aktivně využívat a stavba se tak stává učební pomůckou. Organicky tvarovaná zahradní fasáda je blíže k přírodě a děti se v kontaktu s ní mohou cítit uvolněněji a svobodněji. Objekt připomíná spíše tvary viděné v přírodě. V červenci 2010 jsem obdrželi stavební povoleni. Stavební dokumentace vznikla ve spolupráci s firmou RotaGroup s.r.o..