Plzeňská filharmonie

Klient
Místo: Plzeň
Rok dokončení: 2007

V současné době v ČR chybí moderní koncertní sál. Ani Plzeňská filharmonie nemá své důstojné sídlo a nyní musí sídlit ve velkém nahrávacím studiu Českého Rozhlasu v Plzni. Proto jsem se rozhodl vytvořit vlastní studii koncertního sálu a sídlo Plzeňské filharmonie. Inspirativní a nevyčerpatelné téma hudby, ve spojení s relativně volným architektonickým projevem umožnilo vyzkoušet tvorbu a vliv organické architektury na okolní urbanizované prostředí. Nová budova je navržena velmi emocionálně až expresivně a její bohaté tvarování je na pozadí klidné až všední architektury funkcionalistické budovy ČRO něčím neočekávaným a vytváří tak energicky vstup do vzrušujícího světa hudby, barev a fantazie. Půdorys navrhované budovy vychází z půdorysného schématu sousední budovy rozhlasu. Inspiroval jsem se jím a převedl jsem ho do dynamických křivek organické architektury. Důležitým prvkem při hledání hmotového a architektonického výrazu navrhované stavby byla skutečnost, že stávající budova se nachází v městském parku a je tedy z větší části obklopena zelení. Důsledně jsem se proto snažil, aby se duch vyzařující z tohoto místa v žádném případě díky nově vzniklé stavbě neztratil.