Slezská universita v Opavě

Klient:  Slezská univerzita v Opavě
Místo: Rektorát Slezské univerzity v Opavě, Na Rybníčku 626/1 2657/12
Rok dokončení: 2020


Projekt řeší problém nedostatečného infrastrukturního zázemí Slezské univerzity v Opavě (SU) pro zajištění kvalitní výuky, posílení otevřenosti, posilování mezinárodní spolupráce a zvýšení zájmu o studium na univerzitě. Cílem projektu bylo vytvořit vysoce kvalitní zázemí na Slezské univerzitě prostřednictvím zkvalitnění interiérového, audiovizuálního a dalšího vybavení a zlepšení otevřenosti a atraktivnosti studia na SU. Projekt podporuje rozvoj mezinárodní spolupráce a posiluje atraktivity studia na Slezské univerzitě. Díky projektu bylo významným způsobem podpořeno vnímání SU jako moderní a progresivní univerzity rodinného typu, která poskytuje mezinárodně konkurenceschopné vzdělání.

Předmětem naší dodávky bylo návrh a vypracování projektu atypických prvků mobiliáře a jeho zapracování do stávajících prostor budovy rektorátu bez nutnosti větších stavebních zásahů do budovy. Objekt rektorátu se nachází v centru Opavy, na nároží ulic Na rybníčku a Olbrichovi, s hlavní fasádou obrácenou do náměstí Republiky. Objekt čítá 5 nadzemních podlaží vč. původního podkroví (5NP), a 1 podzemní podlaží. Předmětem interiérových úprav byly vybrané společné části budovy, prostory chodeb a vstupního foyer (1NP-3NP) a dále pak uzavřená velká školící místnosti v 3NP a univerzální učebna v 1PP. Součástí projektu bylo rovněž technologická modernizace reprezentativního sálu auly.

Honosná klasicizující budova vznikla původně jako vojenské velitelství s tanečním reprezentativním sálem v první čtvrtině minulého století a univerzitě slouží od roku 2003.

Materiálové a tvarové řešení navrženého interiéru citlivě navazuje na reprezentativní charakter historické budovy a podporuje její neoklasicistní vzhled. K vnitřní bohatě štukové výzdobě stěn a stropů jsme vložili odlehčený typ mobiliáře vytvořený ze subtilní jasanové konstrukce s rákosovým výpletem. Vzhledem k rozměrově drobnějším prostorům vytváří tento typ mobiliáře ve frekventovaných komunikačních uzlech dostatek soukromí všem uživatelům a přesto prostor svojí působností nezaplňují. Zdálo se nám vhodné použít tuto historickou technologii výroby nábytkovou jako spojení dvou světů, svět moderní technologie s historickým prostředím budovy. V rámci úprav jsme zaměnili novodobou keramickou dlažbu formátu 40x40cm za historicky bližší povrch vytvořený z litého teraca. Povrchy stěn a stropů byly krémovou barvou sladěny s narůžovělým odstínem litého teraca a s bělenou tonalitou dřevěného atypicky navrženého mobiliáře. Důležitým bodem bylo rovněž nové kvalitní nasvětlení všech prostor.