Dostavba atria Provozně Ekonomické Fakulty ČZU v Praze

Klient: Provozně Ekonomická Fakulta České Zemědělské Univerzity v Praze Suchdole
Místo: Provozně ekonomická fakulta ČZU, Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol
Rok dokončení: 2012 – 2015

Fotograf: Martin Kocich

Areál ČZU v Praze Suchdole byl zbudován v 60. letech 20. stol. a představuje výjimečnou ukázku urbanistické a krajinářské tvorby. Ucelený komplex budov je postaven v jednotném arch. stylu neofunkcionalismu s přiznaným železobet. skeletem a jednotným formátem oken. Jednotlivé budovy fakult jsou od sebe rozlišeny různobarevným provedením mozaikových obkladů okenních parapetních stěn. Budova Provozně ekonomické fakulty byla historicky spojena s přednáškovým pavilonem propojovacím krčkem, který nahradila nová budova atria. Základní funkcí řešené přístavby je shodná s původní tj.propojovací, a byla doplněna o funkce relaxační, samovzdělávací a společenské. Atrium architektonicky navazuje na sousední přednáškový pavilon použitím přiznaného konstrukčního skeletu tvořeného rytmicky se opakujícím sloupořadím na obou hlavních průčelích stavby. Atrium tak zapadá do již existujícího kontextu zástavby z 60. let. Atriem studenti získají přístup do severní části zahrady, která byla doposud nezpřístupněna. Řešení zahrady bude součástí další realizační fáze projektu. Objekt je založen na vrtaných pilotách. Nosná konstrukce objektu je navržena z monolitického ŽB. Nenosné svislé kce se skládají převážně z ŽB předstěn plnících pohledovou funkci. Stropní konstrukce jsou navrženy jako ŽB desky a v 1. NP deska přechází do částečně vykonzolovaného vnitřního ochozu. Střecha je navržená jako plochá nepochůzná. Fasády jsou provedeny jako železobetonové pohledové stěny, zavěšené na systémových nerezových kotvách a dále pak jako skleněné. Prostor je proveden bez výmaleb jako pohledový železobeton. Západní interiérová stěna je jako jediná opatřena akustickou předstěnou. Podlahy jsou provedeny jako ŽB drátkobetonové. Všechen mobiliář je atypicky navržený z přírodního dubu a přírodní kůží IO Studiem.

The orientation of the building – main fasade of atrium looks southern.