Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu

Klient: Ministerstvo zahtaničních věcí České Republiky
Místo: Washington D.C., USA
Rok dokončení: 2009

Fotografie: Vizualizace

V roce 2009 jsme se zúčastnili mezinárodní architektonické soutěže na návrh nové budovy zastupitelského úřadu ČR ve Washingtonu, D.C., v USA. Pozemek má jedinečné přírodní a krajinné kvality, které jsme chtěli zachovat. Rozhodli jsme se potlačit relativně velkou hmotu budovy, vyplývající ze stavebního programu, aby se nestala bariérou při pohledu na bohatý parkový porost. Využili jsme přitom výškových rozdílů pozemku, svažujícího se východním směrem. Objekt jsme koncipovali jako spodní blok částečně zapuštěný pod terénem s třemi samostatně stojícími objekty nad ním orientovanými na pozemku rovnoběžně se sklonem terénu. Vznikla tak sestava kompozičně rozehraných bloků, které jsou vůči sobě půdorysně posunuté a svým sešikmením podporují svažitý ráz pozemku. Hmota se tak pohledově z východní strany příliš neuplatňuje. Naopak ze západní strany, kde jsou objekty nejvyšší, budovy tvoří důstojný vstup do českého konzulátu akcentovaného reliéfy s motivy národních znaků Čech, Moravy a Slezska. Složitost a záruku dobré bezpečnosti řešíme oddělenými provozy částí reprezentačních administrativních i bytových. Díky výškovému rozdílu na východním a západním konci objektu je spodní podlaží v západní části zcela zapuštěné a na východní straně je naopak výška podlah shodná s výškou terénu. Do zapuštěné části tohoto podlaží jsme umístili všechny technické a provozní místnosti a na východ jsme situovali reprezentační část s hlavním sálem přístupným přímo z terasy. Ve střední části je centrální komunikační páteř vedoucí z jihu na severní stranu sloužící jak pro zaměstnance tak i pro oficiální a reprezentativní akce a do níž se vstupuje po monumentální volně klesající rampě. Díky vnitřním atriím je prostoupena zelení a dobře prosvětlena. Bytová část je umístěna především v nejvyšších poschodích, kde tvarové řešení střechy dovoluje možnost velkých teras.