CAFE RUDOLFINUM

Klient: Česká filharmonie
MístoAlšovo nábř. 12, 110 00 Praha 1-Staré Město
Rok dokončení: 2008

Byli jsme osloveni, abychom navrhli nový interiér kavárny Rudolfinum v budově sídla České filharmonie v Praze. Kavárna je situována v překrásné sloupové síni v budově, navržené velikány české architektury architekty Zítkem a Schulzem. Sál je symetricky rozdělen osou osmi korintskými sloupy. Neboť historicky nesloužil ke kavárenským účelům a kavárna zde byla zřízena až v pozdních 80. letech minulého století bylo nutné nejprve tento dobový nános odstranit a prostor připravit k budoucí proměně.

Nově navržené prvky nejsou stavebně spojeny s budovou a tvoří solitéry. „Myšlenka proplétání nově navrženého mobiliáře mezi sloupy tak, aby se nedotýkal a nebyl v kolizi s klasickým prostorem, vyústila k vytvoření nábytku vyplétaného z proutí. Tento materiál vychází z národního folkloru. Naši předkové jej zpracovávali ve výrobcích, které jsou vlastně tvarově podobné těm, které jsme navrhli. Prostor sálu je velmi krásný, ale možná pro současného člověka je příliš vážný až akademický. Nově navržené objekty měly oživit prostor a přilákat návštěvníky galerie a především příchozí z ulice. Bohužel i přes podporu generálního ředitele České filharmonie pana prof. Riedlbaucha se tento projekt nemohl realizovat kvůli negativnímu postoji ředitele Rudolfinské galerie Petrovi Nedomovi.