ATCO

Klient: ATCO, ČR
Místo: Praha 6
Rok dokončení: 2010

Fotografie: Vizualizace

Zadáním bylo vytvořit moderní a vyhraněný interiér prodejny, který by na první pohled zákazníkovi napovídal její prodejní zaměření. Odlišný od běžné podoby prodejen této klasické a tradiční anglické značky. Celková koncepce interiéru je zamýšlena jako stylizovaná zahrada. Prostor je tvarově definován velkou organickou stěnou opatřenou sušenými stébly trávy znázorňující plochu zahradního trávníku. K zvlněné organické stěně jsou přichyceny sekačky, „zanechávající na stěně stopu vysekaného loga“. Konzervativní design výrobku ATCO je založen na funkčnosti a řemeslné kvalitě a jejich design je již skoro 30 let záměrně nezměněný. Abychom klienty přesvědčili, že produkty ATCO jdou s dobou a stále se drží na špici ve svém oboru, zvolili jsme tuto neotřelou a moderní podobu.