Penthouse Ústí nad Labem

Klient: Soukromá osoba
Místo: Usti nad Labem
Rok dokončení: 2014 – 2017
Foto: vizualizace

Mladí majitelé se rozhodli rozšířit své bydlení o plochu nevyužívaného podkroví. Jejich představa byla velmi prostá. Očekávali, že s minimálním stavebním zásahem do prostoru krovu lze navrhnout dva dětské pokoje, šatnu a sociální zařízení. Po prvním zaměření se tato lákavá představa bohužel rozplynula, neboť dimenze krovu vestavbu bez razantnějších stavebních úprav neumožnovala. Jelikož si nová situace žádala nový přístup dala nám rodina volnou ruku s podmínkou, že budou očekávat originální a nestandartní řešení.

Vilka se nachází na jižním svahu ústeckého kraje ve vilové čtvrti s výhledem na město a přilehlou labskou krajinu. Vilka byla postavena současně se vznikem této městské čtvrti v období třicátých let minulého století. Při návrhu jsme chtěli navázat na tento architektonický odkaz. Vytvořili jsme komorní architekturu inspirovanou motivem námořní lodi či člunu, tak jak tomu bylo u některých funkcionalistických staveb v době první republiky běžné.

Už samotný fakt, že se jedná o nástavbu plnohodnotného patra dvoupodlažního domu, s sebou nese celou řadu estetickým problémů. Výrazné navýšení hmoty objektu v celé půdorysné ploše by znamenalo celkovou deformaci proporcí, a především komplexní proměnu charakteru vily. Proto jsme přišli s nápadem sešikmených fasád a předsazených horních teras, které perspektivně nástavbu zmenšují a evokují  tvarově původní šikmou střechu. Další optické snížení hmoty jsme docílili horizontálním dělením nástavby, které je velmi klasické a architekti ho s úspěchem používají po tisíciletí. Nástavba je hmotově oddělena od původní spodní hmoty vilky výraznou „kordonovou římsou“, která v sobě ukrývá základní ocelovou rámovou konstrukci pro novou nástavbu. Vizuálně i pocitově je římsa spojena s původní hmotou vilky, takže nástavbu opticky nenavyšuje. Dalšího pocitového snížením jsme docílili díky bočním zábradlím, které vytvářejí jakousi „atiku“ a přirozeně nástavbu snižují.

Konstrukčně je nástavba řešena z ocelových profilů místy doplněné dřevěnou trámkovou konstrukcí. Jednoduché tvarově konstrukční řešení vychází z kvádru s jednou sešikmenou stranou.