VETERAN CLUB PRAGUE

Klient: Soukromá osoba
Místo: Praha, Strakonická ulice
Rok dokončení: 2005
Ocenění: Gold Medal, International Biennale of Architecture, Minsk, 2007

Stavba je navržena pro expozici a prodej historických automobilů a zároveň obsahuje menší technické prostory k jejich údržbě a drobné renovaci. Ostře zalomený tvar budovy vychází z trojúhelníkového půdorysu pozemku. Pozemek je sevřen z jedné strany rušnou dopravní komunikací a z druhé strany ramenem řeky Vltavy. Tyto dvě proudící energie jsou zachyceny ve výrazu stavby. Na přední fasádě je znázorněna proudící energie třemi horizontálami. Nejspodnější je lomená a přechází plynule do vysunutého balkonu, který tvoří hlavní charakteristiku objektu. Záměrná jednoduchost a čistota této architektury nemá konkurovat vystaveným exponátům. Stavba vznikla ve spolupráci s Liborem Lacinou a Elenou Lacinovou.