VODAFONE CEC

Klient: Vodafone Czech Republic
Místo: Prague 10 – Strašnice, Vinohradská 168
Rok dokončení: 2011

Ocenění: ICONIC AWARDS 2015 – Winner in the category: Interior Retail

Ocenění: Národní Cena za Architekturu 2012, v kategorii: Nejlepší interier roku

Foto: Alexander Dobrovodský

Interiér CEC vznikl k prezentačním účelům společnosti Vodafone. Zbudovaný prostor umožňuje provést zákazníka personalizovanou cestou ušitou klientovi na míru. Pomocí nejmodernějších technologií probíhá seznámení se službami a produkty společnosti. Audiovizuální zážitek je podpořen originální architekturou. Uspořádáním do tzv. „zákaznické cesty“ klient nejprve vstupuje do relax zóny z níž je veden pomocí organických stěn do vstupní zóny. K hlavnímu centrálnímu objektu OneNet, kde probíhá nejdůležitější prezentace je přiváděn ze zadní části úzkým koridorem. Pomalu si vychutnává proměnu reálného světa s Vodafone realitou. Dále pokračuje do dvou oddělených zón, kde návštěva končí. Cílem bylo vytvořit prostor se silnou firemní identitou. Nejdůležitější prezentace je zaměřena na komplexní řešení služeb produktem „OneNet“. Proto jsme vizuálně vytvořili podobu OneNetu pomocí hlavního centrálního objektu. Snažili jsme se navrhnout objekt s výrazným a lehce zapamatovatelným rysem, zvenčí lákající k jeho objevování. Vnitřní řešení objektu vytváří v klientovi vizuelní zážitek podpořený originálně a atypicky navrženým nábytkem. Celkový interiér byl původně navržen do bývalé budovy společnosti v Praze Strašnicích v roce 2012, ale z důvodu relokace byl následně v roce 2014 kompletně přesunut do nového sídla v Praze Stodůlkách. V prvopočátku zadání projektu byl investorem kladen důraz na možnost budoucího přestěhování prostoru, proto je celý návrh konstruován jako mobilní. Veškeré objekty jsou přestěhovatelné. Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby je bylo možno kompletně rozebrat a transportovat. Maximální velikosti všech konstrukcí odpovídají min. rozměrům dveřních otvorů. Prostorové objekty byly realizovány tvarovanou ocelovou konstrukcí obalenou Barrisol folií.